Farmacia hospitalaria

Envasadora semiautomática DosiSafe

Reenvasadora semiautomática de medicamentos sólidos DosiMed

Envasadora de formas orales sólidas

Envasadora de formas orales líquidas

Encapsulador

Desblistador manual

Fungible